ПланЗаУстойчивоРазвитие

От името на 12 НПО, бизнес организации и експерти вчера предложихме тази декларация на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт; предлагаме я и на вас. Тази декларация включва 12 препоръки, които трябва да станат реалност, ако искаме наистина да видим реформа, а не още от същото.

Ако желаете да я подкрепите, независимо дали като организация или физическо лице, свържете се с нас!

В допълнение към общата декларация, ето още 5 искания, които смятаме за важни.

  1. Подобрено изпълнение и качествен мониторинг на „Планът за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО) относно нормите за рециклиране на строителни материали.
  2. Въвеждане на стимули за използване на принципите на кръговата икономика при сградно обновяване, целящи подпомагане на иновативен дизайн при проектиране.
  3. Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството с цел достигане на пълна дигитализация на строителната и инженерна документация до 2024 г.
  4. Възлагане на „зелени“ обществени поръчки при обновяване на сгради.
  5. Навременно гарантиране ни създаване на условия за добро качество на обследванията и техническия проект, на които собствениците ще бъдат Възложител.

По декларацията работиха:

Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект

Йордан Николов, изп. директор на БАИС

Цвета Наньова, зам.-председател на УС на БГФМА

Иван Велков, президент, ФИАБЦИ България, вицепрезидент, Съвет на експертите на Международната федерация за недвижими имоти – ФИАБЦИ

Хабитат България – Минчо Бенов, национален директор и Ася Добруджалиева, мениджър проекти

Радостина Славкова, Екологично сдружение „За Земята“ 

Светослав Стойков, Институт Кръгова Икономика

Кирил Райчев, Алианс за енергийна ефективност

Марко Марков, Еконолер България

Елеонора Гайдарова, председател на УС на САС Център за устойчиви жилища

Валери Савов, СНЦ „Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост“

 

 

 

Становището е подготвено със съдействието на Minor Foundation/ Supported by the Minor Foundation for Major Challenges

by