Насочване към решения, които ще осигурят надеждно, удобно, достъпно отопление и транспорт за всички. Осигуряване на чист въздух и безопасно бъдеще за климата.

Международната онлайн конференция „Чиста енергия за хората“ се организира в дните от 20.06 до 24.06 от екологично сдружение „За Земята“, в сътрудничество с E3G – Third Generation Environmentalism и CEE Bankwatch Network. На фокус ще бъде темите за сградно обновяване, отопление и транспорт в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Теми: Преминаване към ефективни решения за битово отопление базирани на възобновяема енергия и интегриране на решения за енергийна ефективност на сградите в рамките на инициативата „вълна на обновяване“; Решения, ориентирани към домакинства от средна класа и енергийно бедни такива; Конференцията не се фокусира върху бутикови, високосегментни  или експериментални технологични решения; 

Основен фокус на тазгодишната конференция са: Топлофикационните мрежи, които използват възобновяема топлина; термопомпите и тяхната икономическа жизнеспособност, както и взаимовръзките им с подобряване качеството на въздуха.

Програма

Ден 1 (20.06) 

Тема на деня: Взаимовръзката между промените в климата и качеството на атмосферния въздух.

Панел 1: Връзката между чистия въздух и изменението на климата, градска мобилност, отопление и реновации. 

Панел 2: Здравни последствия от отоплението и транспорта.

Панел 3: Законодателна рамка, предизвикателствата пред въглеродно-неутралното отопление и транспорт с акцент върху пакета “Fit for 55” и ETS 2. 

Ден 2 (21.06) 

Тема на деня: Обновяване на сгради и декарбонизация на битовото отопление.

Панел 1: Бъдещето на енергийната ефективност в Европа.

Панел 2: Термопомпите и тяхната роля за декарбонизация на отоплението.

Панел 3: Програми, финансирани от публични средства, насочени към енергийна ефективност, битово отопление и ВЕИ.

Ден 3 (22.06): 

Тема на деня: Декарбонизация на топлофикационни системи.

Панел 1: Декарбонизация на топлофикационни системи.

Панел 2: Експертен панел: Възможности за декарбонизация на топлофикационните система в България.

Ден 4 (23.06): 

Тема на деня: Енергийната бедност – реалност и решения.

Панел 1: Енергийна бедност и енергийна достатъчност при битовото отопление.

Панел 2: Енергийната бедност – възможни решения.

Акценти: 

  • ESI Европа 2.0 – Стимулиране на инвестиции в енергийна ефективност чрез застраховка за спестяване на енергия.
  • Енергийните кооперативи като инструмент за облекчаване на енергийната бедност.
  • Реформата “Едно гише” като инструмент за облекчаване на енергийната бедност.

Ден 5 (24.06): 

Тема на деня: Чист въздух, изменение на климата и градска мобилност.

Панел 1: Прeдизвикателства за устойчивата мобилност.

Акценти: 

  • Замърсяване с NO2 от транспорта в София. Резултати от независим мониторинг от “За земята”.
  • Нуждите на българските градове за справяне със замърсяването на въздуха от транспорта.

Панел 2: Транспортни решения за мобилност от следващо поколение 

Акценти: 

  • Градско планиране за чист въздух и устойчива мобилност. Моделиране на решения, свързани с транспорта.
  • Перспективи за въглеродно неутрален транспорт на национално и местно ниво в България.

Петото издание на онлайн конференцията „Чиста енергия за хората“ се фокусира върху реновациите на сгради, отоплението и транспорта. Участници от цяла Европа ще споделят опит в създаването на достъпни решения, които осигуряват чист въздух и безопасно бъдеще за климата. //

The fifth edition of the Clean Energy for People online conference focuses on building renovation, heating and transport. Participants from across Europe will share their experiences in creating affordable solutions that ensure clean air and a climate-safe future.