#АдаптиранеКъмЦел55

Това #АдаптиранеКъмЦел55 НЕ е #АдаптиранеКъмПод1.5 Градуса. Ще постави бедните европейци в риск.

Новата енергийна политика, която Европейската комисия обяви на 14 юли тази година, ще постави бедните домакинства в риск. Ще има несправедливи увеличения в сметките за ток на европейците, предупреждават еколози и групи борещи се с енергийната бедност.

Пакетът на Европейската комисия с нови енергийни политики „Адаптиране към цел 55” включва важни мерки за подобряване на законите в сферата на енергийната ефективност. Целта е да се справим с енергийната бедност. Обаче тези ползи са намалени от предложението пазарът на въглеродни емисии да обхване сградите и транспорта. Това може да тласне още милиони европейци към енергийна бедност. А това да направи така, че те да не смогват да платят сметките си за ток и отопление. #АдаптиранеКъмЦел55

Енергийна ефективност #АдаптиранеКъмЦел55

За Земята, заедно с нашите международни партньорски мрежи като Приятели на Земята Европа и Коалицията за право на енергия (Right To Energy Coalition) приветстваме промени, чрез които ще се увеличат и подобрят целите за енергийна ефективност на Европейския съюз. Целите за енергийна ефективност на ниво ЕС сега ще станат правно обвързващи, а не доброволни. Националните цели продължават да са индикативни, обаче, което прави крайната цел трудна за постигане. Новата повишена цел за енергийна ефективност е за 39% до 2030 година. Това е твърде ниска цел, ако искаме да предотвратим глобалните температури да се повишат над 1.5°C. Приетата цел за постигане на 55% намаление на емисиите до 2030 година продължава да не се припознава като първостепенна цел за ЕС. Тя и не съответства на необходимите действия в областта на климата от ЕС при оценка спрямо справедливото разпределение на историческата отговорност и емисии на Съюза (т.н. fair share).

Текстът също препоръчва да се вземат мерки, за да се предотврати разрастване на енергийната бедност, като представя нов член за защита на уязвимите потребители,  изискване да се обновят социалните жилища и може би най-важното – част от програмите за енергийна спестовност да обхванат енергийно бедните домакинства. #АдаптиранеКъмЦел55

Нов социален климатичен фонд

Целта на новия Социален климатичен фонд е да предостави финансиране на правителствата. Така те да могат да окажат подкрепа на домакинствата с ниски доходи. И от части, да предпазят хората от ефектите на пазарът на въглеродни емисии. Ние разпознаваме нуждата да се помогне на бедните европейци да получат достъп до подкрепа за реновации на жилищата им, възобновяеми източници на енергия и транспортни нужди. Проблемът е, че предложеното финансиране няма да е достатъчно, за да даде този резултат. Също така то няма да успее да предотврати катастрофалният ефект на пазарът на въглеродни емисии върху новите сметки за ток и отопление.

Пазарът на въглеродни емисии ще увеличи сметките за ток

В тази система не се предвижда безплатно разпределение на въглеродните квоти, като всички те ще бъдат търгувани на въглеродния пазар.

За съжаление, положителните стъпки в сферата на енергийната ефективност са неутрализирани от една зараждаща се катастрофа. Европейците с ниски доходи могат да бъдат изправени пред огромно увеличение на сметките за ток. Това може да се случи, ако през 2026 година пазарът за въглеродни емисии обхване сградите и транспорта. Предвижда се сметките за ток да поскъпнат с около €429 на година за всяко европейско домакинство, в резултат от включването на сградите в пазара за въглеродни емисии.

Освен че вероятността мярката да допринесе за значително редуциране на въглеродния диоксид е малка, това ще бъде и неравномерно разпределено бреме за хората, които носят най-малка отговорност за климатичната криза и които имат най-малката възможност да платят допълнителната цена – няма дерогации или изключения за петдесетте милиона европейци, които вече живеят в енергийна бедност. Оценката от въздействието, на самата Европейска комисия, признава, че това „няма да се отрази по един и същи начин върху всички домакинства“. И добавя „но най-вероятно ще има регресивно въздействие”. Домакинствата с по-висок доход ще могат по-лесно да се адаптират към цените на енергоспестяващите мерки и инсталации на възобновяема енергия. Бедните европейци обаче, ще платят цената, като им се наложи да продължават да разчитат на изкопемия газ. Или както в България на силно замърсяващите твърди горива.

Само 25% от приходите от включването на сградите към пазара на въглеродни емисии ще бъдат използвани за подкрепа на уязвимите домакинства чрез Социалния климатичен фонд. Страните-членки на ЕС ще са длъжни да осигурят еквивалентно финансиране.

#АдаптиранеКъмЦел55

Призоваваме Съвета на Европа и Европейския парламент да не приемат включването на сградите в пазара за въглеродни емисии; да подобрят целите за климата и за енергийната ефективност; да гарантират сериозното финансиране на Социалния климатичен фонд. Така групите с ниски доходи да имат достъп до реновации и възобновяема енергия. По-късно тази година се очаква Европейската комисия да предложи нови текстове в Директивата за енергийни характеристики на сградите. Целта е да може да се справим с проблемите в старите и неефективни сгради.

А как трябва да се преразгледа европейското законодателство, така че пакетът да е и „Адаптиран към 1.5°C”? вижте тук

by