Генетично редактирана камелина

– Застрашава местните и регионалните сортове…

Някои от генетично модифицираните растения имат потенциала да се разпространят и да проникнат в селскостопанските земи, на които не се отглеждат ГМО, както и в околната среда и сред естествените популации. В Европа пример за това са рапицата и камелината. Това може да попречи на опазването на оригиналните видове и регионалните сортове.

Много учени в САЩ и ЕС се интересуват от генетично модифицираната камелина (Camelina sativa). Един от акцентите е върху производството на агрогорива. Вече са освободени за отглеждане растения, които са променени на 18 места в генома с помощта на генетични ножици CRISPR/Cas.  Въпреки че не са добавени допълнителни гени, тези растения показват такива модели на генетични промени, както и промени в качеството на маслото, каквито не са възможни или най-малкото биха били много трудни за постигане чрез конвенционално отглеждане.

Камелината е едно от най-старите култивирани растения в Европа. Камелиновите растения могат да оцеляват и да се размножават в околната среда, както и да преминават в естествените популации. Специалистите предупреждават, че могат да възникнат рискове от отглеждането на генетично модифицираните камелинови растения поради промененото качество на маслото им, наред с потенциалното им неконтролирано разпространение. Например олеиновите киселини, образувани от генетично модифицираните растения, могат да променят растежа и скоростта на размножаване на дивите животни, които се хранят с тях. Биха могли да възникнат проблеми също и ако маслодайните семена случайно навлязат в храната и фуражите. През 2018 г. генетично модифицираната камелина бе безусловно допусната за отглеждане в САЩ. Очевидно американските закони са все още недостатъчни, за да предотвратят разпространението на генетично модифицирани организми – например в някои региони на САЩ генетично модифицирана трева и рапица вече се размножават неконтролирано.

Този пример показва, че са нужни задължителни тестове преди одобрение, за да се получи точна информация относно промените, предизвикани от генното инженерство. Само така растенията могат да бъдат идентифицирани при необходимост, за да се предотврати неконтролираното им разпространение.

 В противен случай в околната среда биха могли да се разпространят голям брой организми, чийто генетичен състав не е приспособен към екосистемите. Те могат да застрашат запазването на поминъка ни, а също и неволно да навлязат в производството на храни.

Година на издаване: 2020 г.

Допълнителна информация: Testbiotech, (2019 г.) „Am I Regulated?“

Вижте още: Видеоклип „Какво (не) е генно инженерство?“ (на немски език със субтитри на английски)

 

Източник на текстовете и визиите: TestBiotech 

Илюстрация: Timo Zett – timozett.de