Генетично редактирани „супер-мускулести свине“

– Стремежът към промишлено производство на храни – кошмар за свинете…

Използват се нови техники за генно инженерство като генетичните ножици CRISPR/Cas например за създаването на селскостопански животни със засилен мускулен растеж. Но използването на генетични ножици при животни, например говеда или свине, редовно създава затруднения – обикновено отделните клетки се отстраняват от кожата, подлагат се на генетично модифициране посредством CRISPR/Cas и след това се преобразуват в ембрионални клетки, като се използват процеси на клониране, подобни на използваните за овцата Доли. В резултат на това възникват проблеми не само с променените гени, но и с регулацията на гените, която е особено засегната от процеса на клониране. Много животни се раждат болни и умират малко след това.

Един конкретен проект, разработван от някои учени, е използването на техники за генно инженерство за производството на така наречените „двойно замускулени животни“. В различни експерименти със свине, крави, овце и кози са правени опити за изключване на миостатиновия ген (MSTN), който контролира растежа на мускулите. В резултат на това мускулните клетки би следвало да се размножават с неестествена скорост. Това обаче може да доведе до значителни проблеми със здравето на животните – експериментите в Китай показват, че само осем прасенца от общо 900 генетично модифицирани ембриона са оцелели, носейки желаните генетични промени. Прасенцата страдат от здравословни проблеми като удебелен език и много от тях умират през първите няколко месеца. След още много опити се раждат привидно здрави екземпляри. Изказването на твърдения относно действителното им здравословно състояние обаче е трудно, тъй като те са били бързо заклани за по-нататъшно изследване.

Този пример показва, че редактирането на генома при селскостопански животни в никакъв случай не е без странични ефекти и често е свързано със страдания за животните. Консумацията на храна, получена от тези животни, също може да представлява риск.

Година на издаване: 2020 г.

Допълнителна информация: Wang K., и др., (2016 г.) „Efficient Generation of Orthologous Point Mutations in Pigs“

Източник на текстовете и визиите: TestBiotech 

Илюстрация: Timo Zett – timozett.de