Global Warming, pixabay photo

Според последния доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC), публикуван на 9 август 2021 г. и одобрен от 195 държави-членки на IPCC, много от промените наблюдавани в климата са безпрецедентни за последните хиляди, ако не и стотици хиляди години. Някои от тях вече са в ход. Такова е продължаващото покачване на морското равнище. Те са необратими през следващите стотици дори хиляди години.

Драстичното инезабавно намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) и други парникови газове, би ограничило изменението на климата. Ползите за качеството на въздуха биха дошли бързо, но стабилизирането на глобалните температури може да отнеме 20 – 30 години, според доклада на Работна група I на IPCC.

„Настоящият доклад отразява изключителни усилия при изключителни обстоятелства“, каза Хоесунг Лий, председател на IPCC. „Иновациите в този доклад и напредъкът в науката за климата, които той отразява, осигуряват безценен принос за преговорите за климата и вземането на решения.“

Този доклад по изменението на климата предоставя актуализирани оценки за шансовете за преминаване на нивото на глобалното затопляне от 1.5°C през следващите десетилетия. Подчертава се, че ако не се постигне незабавно, бързо и мащабно намаляване на емисиите на парникови газове, ограничаването на средното глобалното затопляне до 1.5°C или дори 2°C ще бъде невъзможно.

Парниковите газове

Информацията в доклада показва, че емисиите на парникови газове възникнали от човешка дейност са причина за приблизително 1.1°C затопляне от 1850/1900 г. насам. Посочва се, че през следващите 20 години се очаква глобалната температура да достигне или надвиши средно 1.5°C затопляне. Тази оценка се основава на подобрени набори от данни за наблюдение и оценка на затоплянето в исторически план, както и на напредъка в научното разбиране за реакцията на климатичната система към емисиите на парникови газове от човешката дейност.

„Този ​​доклад е проверка на реалността“, казва съпредседателят на Работна група I на IPCC Валери Масън-Делмот. „Сега имаме много по-ясна картина за миналия, настоящия и бъдещия климат на планетата. Това е от съществено значение, за да разберем накъде сме тръгнали, какво можем да направим и как можем да се подготвим.“

Всеки регион на Земята е изправен пред нарастващи промени! Много характеристики на изменението на климата пряко зависят от нивото на глобалното затопляне. А това, което хората изпитват, често е много различно от средното за света. Например, затоплянето на сушата е по-голямо от средното глобално затопляне и е повече от два пъти по-високо в Арктика. „Изменението на климата вече засяга всеки регион на Земята по много начини. Промените, които преживяваме, ще се увеличат с увеличаващото се затопляне”, заяви съпредседателят на Работна група I на IPCC Панмао Джай.

Докладът предвижда, че през следващите десетилетия изменението на климата ще се увеличи във всички региони. Повишаване на температурата до 1.5°C на глобално ниво, ще предизвика увеличаване на топлинните вълни. Продължителността на топлите сезони ще се увеличава, а тази на студените ще намалява. При ръст на температурата от 2°C температурните екстремуми ще зачестят. Те биха достигнали критичните прагове на толерантност за селското стопанство и общественото здраве, показва докладът.

Изменението на климата

Но не става въпрос само за температурата. Изменението на климата носи със себе си множество различни промени в различните региони. Всички те ще се увеличат с по-нататъшното затопляне. Промени ще има във влажността и сухотата, във ветровете, снега и леда, в крайбрежните зони и океаните. Например:

  • Изменението на климата ще засилва интензивността на водния цикъл. Това ще доведе до по-интензивни валежи и свързаните с тях наводнения на места. А в много други региони – до по-интензивна суша.
  • Изменението на климата оказва влияние върху режимите на валежите. Във високите географски ширини валежите вероятно ще се увеличат. В голяма част от субтропиците – се очаква те да намалеят. Очакват се промени в мусонните валежи, които ще варират в зависимост от региона.
  • В крайбрежните райони ще се наблюдава непрекъснато покачване на морското равнище през 21-ви век. Това ще допринесе за по-чести и тежки крайбрежни наводнения в низинните райони и крайбрежна ерозия. Екстремни събития, свързани с морското равнище, които преди са се случвали веднъж на 100 години, до края на този век вероятно ще започнат да се случват всяка година.
  • По-нататъшното затопляне ще засили размразяването на Вечната замръзналост (пермафрост). Така загубата на сезонна снежна покривка ще усили топенето на ледниците и ледената покривка. А това ще доведе до загубата на летния арктически морски лед.
  • Промените в океана, включително затоплянето, по-честите морски горещи вълни, окисляването на океана и намалените нива на кислород са еднозначно свързани с човешкото влияние. Тези промени засягат както океанските екосистеми, така и хората, които разчитат на тях. Очаква се те да продължат минимум и през останалата част от този век.
  • В градовете бедствията предизвикани от изменението на климата могат да бъдат непропорционално засилени. В този списък влизат различни аспекти, сред които затоплянето (тъй като градските райони обикновено са по-топли от извънградските), наводненията от поройни валежи и покачването на морското равнище в крайбрежните градове.

Доклад по изменението на климата

Шестият оценъчен доклад на IPCC за първи път предоставя по-подробна регионална оценка на изменението на климата. Акцентира върху полезна информация, която може да послужи за валидиране на риска, адаптация и набелязване на други решения. Също така предлага и нова рамка, която да помогне да се обяснят физическите промени в климата. Затопляне, захлаждане, дъжд, суша, сняг, вятър, крайбрежни наводнения и други са обяснени на достъпен език. Докладът обяснява и какво на практика означават те за обществото и екосистемите. Тази регионална информация може да бъде проучена подробно в новоразработения Интерактивен атлас (Interactive Atlas) interactive-atlas.ipcc.ch, както и в регионални информационни бюлетини, техническото обобщение и в самия доклад.

Човешкият вид има влияние върху миналия и бъдещия климат на планетата! В доклада се посочва, че „от десетилетия е ясно, че климатът на Земята се променя и ролята на човешкото влияние върху климатичната система е безспорна“. Това твърди Масън-Делмот. Новият доклад отразява и значителния напредък в науката при анализа на причините, а следователно и разбирането на ролята на изменението на климата за засилване на специфични метеорологични и климатични събития, като екстремни горещи вълни и обилни валежи.

Докладът еднозначно показва, че човешките действия все още имат потенциала да определят бъдещия ход на климатичните промени и съответните последствия. Доказателствата са ясни. Въглеродният диоксид (CO2) е основният двигател на изменението на климата, въпреки че и други парникови газове и замърсители на въздуха също оказват негативно влияние. „Стабилизирането на климата ще изисква силно, бързо и устойчиво намаляване на емисиите на парникови газове и достигане на нулеви емисии на CO2. Ограничаването на други парникови газове и замърсители на въздуха, особено метана (бел. р. изпускан по цялата верига на изкопаемия/природен газ), може да има ползи както за здравето, така и за климата “, заявява Джай.

by