От изобретяването на техниката за генетично инженерство CRISPR/Cas, гените могат да бъдат променени много по-фундаментално, отколкото е било възможно преди. С помощта на генетично редактиране могат да бъдат променени не само гените на обработваеми култури и добитък, но и тези на диви животни и растения. По този начин природата – взаимодействието на видовете в техните екосистеми – също може да бъде генетично препрограмирана в близко бъдеще, за да отговаря на човешките цели.

За Земята казва „не“ на подобни експерименти!

Генетичното насочване превръща природата в лаборатория за генно инженерство!

Как е възможно това? Така нареченото генетично насочване (Gene drives) драстично променя вероятността от предаване на гени от едно поколение на друго. Докато вероятността за наследяване на генетична характеристика обикновено е 50%, генетичното насочване може да увеличи това до 100%. И това не е всичко. Организмите с генетично насочване имат вграден механизъм, който гарантира, че генетичната модификация се извършва независимо по време на размножаването. Този механизъм се предава от поколение на поколение. Генетичното насочване превръща природата в лаборатория за генно инженерство!

 

Кратко видео „Какво е генетично насочване“ (на английски):

 

Ново измерение на генното инженерство

Технологията за генетично насочване отваря ново измерение в генното инженерство: то задейства един вид генетична верижна реакция, която спира, само когато целта е постигната или друга генетична мутация го спре. Целта може да бъде заместване или дори изчезване на дива популация или цял вид. В този процес хората се отказват от контрола върху развитието и разпространението на генетично модифицираните организми. Полевите опити биха били неотменимо решение, т.к. веднъж инициирана, верижната реакция не може да бъде спряна или обърната. Всяка човешка намеса ще изисква друго генетично редактиране.

Но какъв е смисълът? Генетичното насочване се популяризира от разработчиците и поддръжници му като начин за контрол на селскостопанските вредители, премахване на инвазивни видове от чувствителни екосистеми и унищожаване или модифициране на насекоми, пренасящи болести. Първоначалните приложения са ориентирани към унищожаване на мишки, мухи и комари. Силното участие на американската армия във финансирането на изследванията предполага, че технологията може да се използва и като биологично оръжие. Междувременно в Буркина Фасо от изследователски консорциум, финансиран от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, се подготвят първите екологични полеви опити на генетично насочени комари с цел да се ликвидират носещите малария комари анофели. Понастоящем много малко хора имат думата по този въпрос. Големите рискове и евентуално глобални последици, обаче, трябва да бъдат поети от цялото човечество.

 

ЗА ЗЕМЯТА КАЗВА „НЕ“ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГЕНИЧНОТО НАСОЧВАНЕ В ПРИРОДАТА И ПРИКАНВА ЗА ГЛОБАЛЕН МОРАТОРИУМ!

Защото:

  • Генетичното насочване превръща природата в лаборатория за генно инженерство;
  • Организмите с генетично насочване не могат да бъдат изтеглени обратно, тяхното наблюдение и контрол в природата е невъзможно;
  • Организмите с генетично насочване създават нови инвазивни видове, които могат да се разпространят по целия свят;
  • Рисковете са големи: генетичното насочване може да доведе до изчезване на цели видове или до срив на екосистемите;
  • Въздействието им върху екосистемите, земеделието, човешкото здраве и мира не е нито проучено, нито предвидимо;
  • Технологията за генетично насочване адресира само симптомите, а не причините за нашите проблеми;
  • Дори изследванията на генетичното насочване са рискови: бягството на отделни опитни животни в околната среда може да предизвика верижна реакция на генното инженерство.

За Земята е част от алианс на НПО в Европа и по света, чиято цел е предотвратяване на освобождаването на организми с генетично насочване в околната среда. В съответствие с европейската кампания „Спиране на генетичните задвижвания“ (Stop Gene Drives) и Резолюцията на Европейския парламент от януари 2020 г., ние призоваваме EK и държавите-членки да се застъпват за глобален мораториум върху освобождаването на организми с генетично насочване в околната среда, включително полеви опити на предстоящата 15-та конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие в Кунмин, Китай през есента на 2021 г. Този призив се подкрепя от 78 организации на гражданското общество от цяла Европа и от над 260 000 граждани на ЕС в текуща петиция на ЕС. И двe кореспондират с призивът на над 200 организации по целия свят.

Подпишете петицията за глобален мораториум срещу освобождаването на организми с генетично насочване тук (натиснете).

 

15-минутен документален филм за Генетичното насочване (на английски): 

 

27/01/2021 – Проучване: Гражданите на ЕС отхвърлят генното инженерство на диви видове с генетично насочване

Трябва ли човечеството да пусне генно изменени организми с генетично насочване в природата? Отговорът на мнозинството граждани в осем европейски държави е: „Не, рисковете са твърде високи“.

Това първо проучване на общественото мнение по темата показва високи нива на отхвърляне (46% – 70%, в България: 69%) и много ниски нива на подкрепа (7% – 16%, в България: 12%) за използването на технологията Генетично насочване в околната среда. Проучването разкрива също, че голяма част от анкетираните все още не са решили (14% – 27%, в България: 17%) или не са знаели как да отговорят (1% – 24%, в България: 1%).

Голямо мнозинство от анкетираните (65% -82%) се съгласяват, че освобождаването в околната среда на организми с генетично насочване трябва да се отложи, докато има научни доказателства, че това не би навредило на биологичното разнообразие, човешкото здраве, земеделието или мира. За България процентът е 82%. Подобно мнозинство (61% – 85%) се съгласява, че разрешаването на освобождаване от околната среда на организми с генетично насочване, които могат да се разпространят в световен мащаб, трябва да изисква глобален консенсус. В България 85% от анкетираните отговарят така.

Това представително проучване беше проведено от международния институт за пазарни проучвания YouGov и анкетира 8 826 граждани от 8 държави от ЕС, включително Германия, Италия, Франция, Испания, Полша, Дания, Швеция и България през декември 2020 г. Тo беше поръчана от WeMove Europe, Save Our Seeds (Германия), Skiftet (Швеция), France Nature Environnement (FNE, Франция), POLLINIS (Франция), OGM Dangers (Франция), Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND, Германия), Deutscher Naturschutzring (DNR, Германия), Umweltinstitut München (Германия) и За Земята (България).

От тук (натиснете) може да свалите резултатите от проучването.

Тук (натиснете) може да видите графично представяне на резултатите.

 

В.1. Трябва ли човечеството да пусне в природата органично генно инженерни организми?

Резултати за България

 

 

 

 

 

В.2. До каква степен сте съгласен или не сте съгласен със следното твърдение: „Освобождаването в околната среда на организми с генетично насочване трябва да се отложи, докато научно бъде доказано, че тяхното използване няма да навреди на биологичното разнообразие, на човешкото здраве, на селското стопанство и на мира.

Резултати за България

 

 

В.3. До каква степен сте съгласен или не сте съгласен със следното твърдение: За генетични насовчания, които са предназначени да се разпространяват в глобален мащаб или имат потенциал да се разпространят случайно в световен мащаб, трябва да се изисква глобален консенсус, преди да бъде дадено разрешение за освобождаване на организмите с генетично насочване в околната среда.

Резутати за България

 

 

В.1. Всички страни

 

 

 

 

 

 

 

В.2. Всички страни

 

 

 

 

 

 

В.3. Всички страни

by