Презентация-дискусия-прожекция от 18:00-20:00 ч., сряда, 26 октомври, Зала 2 в Ректората – Софийски университет Св. „Климент Охридски“

Какво е е-отпадък? Какво да правим с ненужните ни електронни устройства? Как се обработват те? Как да бъдем еко-отговорни потребители?

Отговорите на тези и други въпроси можете да получите направо от източника в представянето на г-н Даниел Костов, основател на една от първите фирми в бранша на рециклирането на е-отпадъци. Ще видим документални кадри от Индия и Гана, едни от многобройните места в Азия и Африка, които са превърнати в бунища за е-отпадъците от по-заможните държави в Европа и Америка. Ще обсъдим каква роля може да играе всеки от нас в решаването на проблемите, свързани с е-отпадъците.

През целия ден в Ректората ще стои изложба от плакати, онагледяващи интересни факти и статистики относно потреблението и рециклирането на елетронни и електрически уреди от бита.

Изложбата и лекцията се организират от екологично сдружение „За Земята“, с любезното съдействие на университетски клуб ЮНЕКО и СУ „Св.Климент Охридски“ и с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект „Балканска застъпническа мрежа за управление на електронните отпадъци”.

by