Осемнадесет ученика от с. Крупник участваха в две практически занятия за един ден: почистване и правилно разделяне на отпадъците и фото обучение. Учениците почистиха отпадъци, извхърлени в местния парк. Междувременно, втори отбор ученици заснемаха акцията по почистване, за да упражнят новите фотографски умения, предадени им от професионален фотограф.

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

by