На 21-ви март За Земята се включи в традиционния излет за Първа пролет на училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кресна.

По време на разходката учениците събираха отпадъци около пътеката, а ентусиазмът им беше толкова голям, че продължиха почистването и по околните баири. След това заедно изсипаха съдържанието на всички чували (любезно предоставени от Екопак) и ги разпределихa на пластмаса, хартия, метал и стъкло. Всички чували бяха занесени до училището и изхвърлени в трите контейнера за разделно събиране. Резултатите: 8 кг. пластмаса и метал, 3 кг стъкло, 1 кг хартия и  много доволни и засмяни ученици.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

by