Как гражданите, бизнесът и общината могат да печелят от устойчивото управление на ресурсите

Дълго очакваната развръзка на проблемите с отпадъците в София все още не се вижда на хоризонта. Заводът за отпадъци търпи отлагане с години, поради неточни преценка на ситуацията и нуждите от страна на взимащите решенията. Отпадъците са продукт на социална и икономическа дейност и не е достатъчно да бъдат адресирани от чисто технологичната им страна. Построяването на ново депо за отпадъци или на завод само по себе си не решава въпроса как най-целесъобразно да се управляват отпадъците на София.

Време е да поемем по пътя на ефективното използване на суровините, начертан и в редица европейски стратегии и документи. Близо 90% от отпадъците представляват ресурси, които могат да бъдат полезни – за вторични суровини, под формата на компост или биогаз, произведен от хранителни и градински отпадъци. Отпадъците се превръщат в безполезен боклук, когато се смесват и взаимно замърсяват несъвместими материали.

Предлагаме свеж поглед върху системата за управление на отпадъците на София. Вместо да се събират смесени битови отпадъци, за които е нужен огромен скъпо струващ завод, за да ги раздели в сложна поредица от физични и химични процеси, нека да събираме разделно още от дома, работата, училището. Вместо да позволим изгарянето на ценни материали в пещите на Топлофикация София или на някой отдалечен циментов завод, можем да поискаме възможност да разделяме своите отпадъци и да плащаме точно толкова, колкото негодни остатъци или смесени отпадъци изхвърляме.

При едно разумно управление на ресурсите, няма логика Топлофикация София да играе централна роля в системата чрез унищожаването на пластмаса, хартия и други калорични отпадъци. В процеса на горене се отделят и множество токсични вещества, сред които и ултра-фините прахови частици, които проникват в дълбочина в човешкия организъм, но засега не се контролират от националното или европейското законодателство.

Сегашния курс на действие на Столична община обещава да доведе само до глоби за неспазване на задълженията за рециклиране на отпадъци и за поддържане на минимално качество на въздуха. Вместо тях, широката информационна кампания и пълно въвеждане на разделно събиране ще поставят началото на една система, която създава приходи от оползотворяване на материалите в боклука, и открива нови зелени работни места за събиране, рециклиране и преработване на тези суровини. Възможно е обществото да печели от отпадъците, а не безкрайно да плаща такса смет, за да финансира разхитителни технологични опити за справяне с отпадъците. За целта обаче са необходими целенасочени управленски усилия и дългосрочно мислене, но най-вече – постоянен диалог с обществеността.

 

by